Menu

Alang sa tanang kasimbahanan, lakip na ang mga GKK, Mosque, ug uban non-catholic nga simbahanan, gitugotan ang pagsimba ilawom sa Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) apan 10% lamang sa kapasidad sa simbahan ang pwede makasulod. Kailangan pud ang striktong pag-implementar sa minimum public health protocols/standards.

Ginadili pud ang pagpasulod sa:
• mga nag edad og 0-17 anyos ug 66 anyos pataas;
• mga buntis; ug
• mga masakiton.

Gi-awhag ang virtual nga pamaagi nga pagsimba.

(City Information Office)

Categorized in Advisory , Featured

Related Posts